Какво е Мултисензорната образователна градина в ДГ 59 "Елхица"?"

Мултисензорната градина на ДГ 59 "Елхица" е образователно пространство на открито, което осигурява разнообразни стимули за конкретно сетиво, с цел то да бъде опознато и утвърдено, както и да подкрепи развитието на координация и комбинирано ползане на всички сетива и хармонично развитие на тялото, ума и психиката на всяко дете. Нейното създаване е вдъхновено от метода на д-р Мария Монтесори, затова градината е проектирана за общо 12 мултисензорни зони, базирани на концепцията за "nопиващото съзнание" на детето и така важните чувствителни (сензитивни) периоди, в които детето има най-голяма нужда от целенасочено и професионално подготвена образователна среда.

Ние вярваме, че със създаването на Мултисензорна образователна зона на открито, осигуряваме комплесно решение и залагаме основите за позитивна трансформация на дълбокия проблем с липсата на атрактивна стимулираща среда на открито, в която децата могат да се движат и пълноценно да изследват и развиват своите сетива, физика и интелект чрез игра и вдъхновяващи занимания, а учителите могат да оказват ефективна подкрепа в зависимост от индивидуалните нужди на всяко дете.

В Мултисензорната образователна градинка на ДГ 59 "Елхица" са внимателно проектирани и изградени различни съоръжения отговарящи на нуждата от развитие на 10-те сетива (визуално, тактилно, обоняние, слух, вкус, термично, хроматично, барично, стереогностично, кинестетично) и две допълнителни мултисензорни зони за развитие на "практични умения от реалния живот" и развитие на уменията свързани с "фината моторика".

Според д-р М. Монтесори развитието на интелекта, започва с развитие на сетивата в най-ранна детска възраст.

Пълноценното интелектуално, психологическо и физическо развитие на детето (2-6 г.) имат пряка зависимост от степента на развитие на неговите сетива и физиология в най-ранна възраст, което може да се постигне чрез елементарни действия и движения като – лазене, изкачване, спускане, слизане, катерене по различни повърхности, докосване на различни текстури, пренасяне на предмети, преливане на течности, сравняване, докосване, и други.

Стимулирането на сетивата и физиотерапията се ползват активно при деца със СОП, но също така – заниманията стимулиращи и развиващи сетивата са изключително важни и за децата в норма.

 

С подкрепата на:

Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум, които подкрепят създаването на Мултисензорната градинка в двора на ДГ "Елхица", София, в периода 2019 - 2020 г.

                             

Go to top