СЕНЗОРНА СТЕНА (цвят, тактилност и динамика) - подготовка и изработка

Работата по създаване на Мултисензорната стена започна от началото на м.юни 2020 г. и беше завършена в средата на м. август 2020.
Екипът на детската градина, с помощта на родители и доброволци изработи дизайн-проект и започна работа по създаване на фиксирана Сензорна стена с повече от 28 клетки с различни сензорни стимули за ръцете, с което се стимулират основно сетивата за усещане на различни по грапавина и текстура повърхности, а също и координация на ръцете, обща моторика и цвят. Паната са изработени от водоустойчив шперплат, с преобладаващо естествени материли, фиксирани са здраво за плоскостите. Сензорната стена е с обща дължина 15 метра и е здраво фиксирана за фасадата на сградата. Предвидени са прозрачни капаци, които ще я защитават от неблагоприятни климатични условия, за да може максимално дълго да се използва за образователни и терапевтични цели.

 

 

 

 

 

 

 

С подкрепата на:

Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум, които подкрепят създаването на Мултисензорната градинка в двора на ДГ "Елхица", София, в периода 2019 - 2020 г.

                             

Go to top